สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน TG.09 สะพานบ้านคาย แม่น้ำฝาง ตั้งอยู่บริเวณสะพานบ้านคาย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
พิกัด 20.021472 99.353139 อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย เป็นสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นอาคาร


แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำท่าของลุ่มน้ำฝาง


  • ตำแหน่งที่ตั้งสถานีโทรมาตรวัดน้ำในลำน้ำสาขา TG.09 สะพานบ้านคาย แม่น้ำฝาง
  • ดาวน์โหลด

  • สถานีโทรมาตรวัดน้ำในลำน้ำสาขา TG.09 สะพานบ้านคาย แม่น้ำฝาง
  • ดาวน์โหลด