สรุปสถานการณ์น้ำโดยรวม


STF.01: น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน

1.24

582.23

1.56

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 13 พ.ย. 2565 21:40 น.


สถานีขัดข้อง
STF.02: น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น

-4.39

517.44

66.27

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 1 พ.ย. 2565 11:41 น.


สถานีขัดข้อง
STF.03: น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย

2.41

466.84

25.46

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 17 ก.ย. 2565 08:33 น.


สถานีขัดข้อง
STF.04: น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน

0.22

534.22

2.29

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 30 ธ.ค. 2565 15:53 น.


สถานีขัดข้อง