สรุปสถานการณ์น้ำโดยรวม


STF.01: น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน

1.18

582.16

1.18

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 13 ม.ค. 2565 13:23 น.


สถานีขัดข้อง
STF.02: น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น

0.45

522.28

4.79

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 14 ม.ค. 2565 19:55 น.


สถานีขัดข้อง
STF.03: น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย

0.53

464.96

4.09

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 13 ม.ค. 2565 10:14 น.


สถานีขัดข้อง
STF.04: น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน

0.49

534.49

4.33

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 2 ก.ย. 2564 14:08 น.


สถานีขัดข้อง