สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า แม่น้ำฝาง ตั้งอยู่บริเวณสะพานแม่ข่า ใกล้กับวัดคงคาราม ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
พิกัด 19.786944 99.165833 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ข่า เป็นสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นอาคาร


แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำท่าของลุ่มน้ำฝาง


  • ตำแหน่งที่ตั้งสถานีโทรมาตรวัดน้ำในลำน้ำสาขา TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า แม่น้ำฝาง
  • ดาวน์โหลด

  • สถานีโทรมาตรวัดน้ำในลำน้ำสาขา TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า แม่น้ำฝาง
  • ดาวน์โหลด